stap 1

Verwijsbrief

Voor vragen en/of aanmeldingen kunt u tijdens het telefonisch spreekuur contact met ons opnemen. Het telefonisch spreekuur vindt plaats van dinsdag tot en met vrijdag tussen 11:30uur – 12:30uur. Wilt u op andere momenten met ons in contact komen dan vragen wij u ons te benaderen via het contactformulier op de website of de voicemail in te spreken. Wij zullen dan binnen 5 werkdagen contact met u opnemen.

stap 2

Informatie en afspraak

De praktijk is voor vragen en aanmeldingen van dinsdag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 11.30 – 12.30 u.
Wilt u op andere momenten met ons in contact komen dan vragen wij u om ons te benaderen via het contactformulier op de website. Wij zullen dan binnen 5 werkdagen contact met u opnemen.

''Wij geloven dat iedereen recht heeft
op snelle, werkzame, persoonlijke en
deskundige jeugdhulpverlening''

stap 3

Intake

Om te begrijpen wat er aan de hand is en welke hulp nodig is, is er eerst een uitgebreide telefonische intake nodig. Deze vindt altijd plaats binnen 5 werkdagen. Vervolgens volgen er na de telefonische intake één á twee intakegesprekken met ouders/opvoeders en/of kind of jongere plaats. Na de intakegesprekken volgt er een advies voor behandeling of eventueel (kort) nader diagnostisch onderzoek. Het kan echter ook zo zijn dat ouders eenvoudige opvoedingsadviezen krijgen en een behandeling niet noodzakelijk is. De intakefase wordt dan afgerond met opvoedingsadviezen en een positieve afsluiting.

stap 4

Behandeling

Bij minder ernstige problemen die sinds kort bestaan volstaat vaak een beperkt aantal gesprekken. Dit is kortdurende Psychologische en Orthopedagogische behandeling, ook wel basis generalistische hulp genoemd (BGGZ). Bij ernstige problemen die langer dan zes maanden bestaan en samenhangen met de gezinsdynamiek, is specialistische en intensieve en/of langdurige behandeling nodig (SGGZ). Na de intake en het (kortdurend) diagnostisch onderzoek stellen wij een behandelplan op.

In het behandelplan geven wij aan wat er aan de hand is, wat de mogelijke oorzaken zijn, hoelang het gaat duren (de prognose), doen we een voorstel voor behandeling en eventueel nader diagnostisch onderzoek. Indien er behandeling geadviseerd wordt stellen we concrete doelen op waaraan gezamenlijk gewerkt gaat worden.

Multidisciplinaire aanpak

Binnen onderzoek en behandeling maken wij gebruik van multidisciplinair overleg (mdo). Meerdere deskundigen van de Roos bekijken de problemen en onderzoeksvragen, zodat u zo goed mogelijk geholpen kunt worden. Multidisciplinair overleg kan ook buiten de Roos plaatsvinden, waarbij er samenwerking gezocht wordt met leerkrachten, intern begeleiders op scholen, huisartsen, gezinscoaches en andere professionals.