De Roos   webstite headings large De Roos  Heading   vacatures kopie

Vergoedingen

De praktijk heeft overeenkomsten afgesloten met de Midden- en Noord Limburgse gemeenten en Gemeente Eindhoven, waardoor de kosten voor hulpverlening aan het kind, jongere, ouders/opvoeders en/of gezin vergoed worden. Een officiële verwijzing vanuit Centrum Jeugd en Gezin (CJG), de huisarts of Bureau Jeugdzorg is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor het vergoed krijgen van de jeugdhulp.

''Wij geloven dat iedereen recht heeft
op snelle, werkzame, persoonlijke en
deskundige jeugdhulpverlening''