Vaktherapie (individueel)
  • Psychomotorische Therapie

  • Speltherapie

Bij vaktherapie ligt de nadruk meer op het doen en ervaren en minder op het praten. Door gerichte oefeningen en werkvormen kun je jouw problematiek onderzoeken en jouw emoties en gedachten daarbij vormgeven. Door de ervaringen die je bij deze werkvormen opdoet, werk je aan bewustwording en kun je nieuwe inzichten verwerven.

Vaktherapie is dus een ervaringsgerichte therapie, waarbij de inzet van materiaal, beweging, instrumenten, klank - wat ervaring in gedrag bewust maakt - kenmerkend is. Er zijn ook behandelingen mogelijk voor gezinnen.

  • Psychomotorische Therapie:

    Psychomotorische therapie ter vermindering van gedrags- en emotionele problemen bij jongeren van t/m 18 jaar.

    Het hoofddoel van deze behandelmethode is de vastgelopen ontwikkeling weer op gang brengen en/of ontwikkelingsbelemmeringen opheffen of verminderen. Daarbij is het vergroten van het lichaamsbewustzijn belangrijk. Hierdoor kunnen gedrags- en emotionele problemen afnemen. Je kunt dan denken aan: beter leren omgaan met emoties, herkennen en hanteren van stress en angsten,vergroten zelfbeeld en zelfvertrouwen e.d.

     

  • Speltherapie:

Deze behandelmethode is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij de therapeut spel als middel gebruikt om een kind te begrijpen en te helpen zich verder te ontwikkelen. Voor kinderen is het vaak nog te moeilijk of te bedreigend om te praten over wat hen dwars zit. De speltherapeut ondersteunt het kind door mee te spelen, te observeren en woorden te geven aan het spel en de gevoelens van het kind.