Kinderen, jongeren en ouders met vragen over zichzelf of de ander kloppen aan bij Praktijk de Roos. Vaak is niet direct duidelijk wat het probleem of waar iemand mee worstelt. Wel is vaak duidelijk wat de klachten zijn of het gedrag is en wat de hulpvragen zijn, zoals bijvoorbeeld, angsten, traumatische ervaringen, opstandig gedrag thuis en/of op school, onzekerheid, somberheid maar ook onrustig, druk of juist teruggetrokken gedrag. Vaak is niet direct duidelijk is wat er speelt, daar helpen wij jou bij. Dit doen we door middel van een uitgebreide gesprekken in een intakefase. Dat is altijd het startpunt bij de Praktijk Roos.

Als we samen met jou en met jouw ouders/opvoeders duidelijk hebben waarmee jullie geholpen kunnen worden, gaan we aan de slag met de behandeling! Jouw vraag staat centraal.

Samen met alle betrokkenen en het advies van het behandelend team wordt een behandelaanpak gekozen en worden doelen opgesteld. Dit wordt beschreven in een hulpverleningsplan. We kunnen hierbij kiezen uit diverse methodieken en manieren van behandelen zoals individuele gesprekstherapie, gezinsbehandeling, systeembehandeling, opvoedingsondersteuning, speltherapie, psychomotorische therapie, psychotherapie, EMDR, hechting- en trauma- en groepsbehandeling/trainingen.

We kijken altijd breed naar een probleem, om goed te begrijpen maar ook om de samenhang tussen krachten en valkuilen te ontdekken. We zien de opvoeding, gezin en omgeving niet los van de klachten en/of gedrag van het kind of jongere en andersom. Met onze brede blik denken we de problemen het meest duurzaam op te lossen en in jouw ontwikkeling te helpen.