Samengestelde behandelingen
  • Hechting (systemisch, gezinsgericht, individueel))

  • Trauma (systemisch, gezinsgericht, individueel)

  • Hechting

De eerste levensjaren zijn heel erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het kind. Kinderen hebben behoefte aan zorg, troost en veiligheid van de ouders/verzorgers. Als de verzorgers (emotioneel) afwezig waren op belangrijke momenten of heel erg negatief waren tijdens de vormende jaren, kan er hechtingsproblematiek ontstaan. Deze problemen kunnen zelfs op volwassen leeftijd invloed hebben op onder meer je zelfbeeld en zelfvertrouwen, op hoe je relaties aangaat, of je anderen makkelijk vertrouwt  en je gevoeligheid voor stress. Binnen de therapie gericht op hechting wordt aan deze thema's gewerkt.

  • Trauma

Het doel van de therapie is het verminderen of doen verdwijnen van de klachten en te bewerkstelligen dat de jeugdige emoties naar aanleiding van 'triggers' die verwijzen naar de eerdere traumatische ervaringen, kan beheersen. Door tijdig aan trauma's te werken bevorder je, door middel van therapie, de ontwikkeling van het kind/jongere.