stap 1

Contact

De praktijk is voor vragen, intercollegiaal overleg en aanmeldingen van dinsdag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 11.30 - 12.30 u. Wilt u op andere momenten met ons in contact komen dan vragen wij u om ons te benaderen via het contactformulier op de website. Wij zullen dan binnen 5 werkdagen contact met u opnemen.

stap 2

Afspraak en verwijsbrief

Het aanmelden bij de Roos kan op 2 manieren. U kunt zelf contact opnemen met de praktijk, door te bellen naar het algemene nummer of door het contactformulier in te vullen op de website. Anderzijds kunnen de (huis)arts, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of Bureau Jeugdzorg (BJZ) rechtstreeks een verwijzing versturen naar de praktijk of bellen om een casus voor te bespreken. Uiteindelijk is een verwijzing vanuit één van deze partijen altijd nodig om de hulp in gang te zetten. Na ontvangst van de verwijsbrief is de aanmelding definitief en zal de hulpverlening in gang gezet worden.

''Wij geloven dat iedereen recht heeft
op snelle, werkzame, persoonlijke en
deskundige jeugdhulpverlening''

stap 3

Start hulpverlening

Om in te kunnen schatten welke hulp nodig is, is er eerst een uitgebreide telefonische intake nodig. Deze vindt plaats binnen 5 werkdagen na het eerste contact. Om goed te begrijpen wat er precies aan de hand is voeren we daarna één á twee dialooggestuurde gesprekken met ouders/ opvoeders en/ of kind of jongere. Daarnabeslissen we samen overhet vervolg : behandeling of eventueel (screenend) diagnostisch onderzoek. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in het hulpverleningsplan. De uitkomst van deze gesprekken kan ook zijn dat eenvoudige opvoedingstips ter ondersteuning nodig zijn om weer zelf verder te kunnen . Een volledig hulpverleningstraject is dan niet noodzakelijk. Na deze intakefase zal onze inzet vooral gericht zijn op “doen wat werkt”.

stap 4

Onderzoek en/of behandeling of….. doen wat werkt

Bij milde kortdurende klachten volstaat vaak een beperkt aantal gesprekken. Dit is kortdurende Psychologische en Orthopedagogische behandeling, ook wel basis generalistische hulp genoemd (BGGZ). Bij langdurige hardnekkige klachten die samenhangen met de gezinsdynamiek, is specialistische en intensieve en /of langdurige behandeling nodig (SGGZ). In het hulpverleningplan worden gezamenlijke afspraken vastgelegd. Deze betreffen de beschrijving van klachten, bepalende factoren, eventuele verklaringen en gezamenlijke gemaakte keuzes omtrent het vervolg. De veranderwensen worden omgezet in doelen en prognoses, zodat ook tijdig en effectief een “pas op de plaats” gesprek gepland kan worden.

Multidisciplinaire aanpak

Omdat we het belangrijk vinden vanuit meerdere invalshoeken naar kansen en mogelijkheden te kijken maken wij intern gebruik van multidisciplinair overleg en intervisie. Meerdere disciplines kunnen naar de voortgang en onderzoeksvragen kijken, zodat we samen de passende opties voor aanpak kunnen bespreken. Multidisciplinair overleg kan ook buiten de Roos plaatsvinden, waarbij er met toestemming samenwerking gezocht wordt met leerkrachten, intern begeleiders op scholen, huisartsen, gezinscoaches en andere professionals.