De Roos   webstite headings large

Bij Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos kijken we altijd breed naar een probleem en naar samenhang om jou en jouw omgeving te helpen. We kunnen hierbij kiezen uit verschillende methoden en manieren van behandelen die we, indien nodig, ook tegelijk kunnen inzetten. We zien opvoeding, gezin en omgeving niet los van de klachten en/of gedrag van het kind of jeugdige en andersom. We denken daarmee problemen het meest duurzaam te kunnen oplossen.

We bieden daarom niet alleen hulp aan kinderen en jeugdigen, maar ook aan ouders en de omgeving van het kind / jongere. We werken daarin graag samen met andere professionals en verwijzers.

Meisje jongenv2

Ik heb
hulp nodig

Vaak weet je zelf niet wat er speelt of waarom je ergens last van hebt. Dat is normaal. Wij helpen jou. Stap voor stap.

''Wij geloven dat iedereen recht heeft op snelle, werkzame, persoonlijke en deskundige jeugdhulpverlening''