Opvoeding /
Gezin en Systeem
 • Opvoedingsondersteuning

 • Gezinsbehandeling

 • Systeemtherapie

Individuele jeugdhulp gaat ons inziens altijd hand in hand met het zicht op en het handelen en werken met opvoeding, gezinnen en systemen. Deze twee aspecten zijn altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden waardoor een brede blik noodzakelijk is om kwalitatief goede behandeling te bieden aan kinderen en jongeren en verandering op gang te brengen.

 • Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning omvat alle soorten van ondersteuning aan ouders die een opvoedvraag of opvoedprobleem hebben. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan:

 • het geven van informatie en voorlichting over de ontwikkeling en opvoeding 
 • pedagogische advisering 
 • het signaleren van opvoedproblemen
 • het bieden van steun aan ouders bij de opvoeding
 • het bevorderen van een stimulerende pedagogische omgeving.

 • Gezinsbehandeling

Gezinsbehandeling is zeer effectief bij kinderen en jongeren die in de thuissituatie kampen met problemen in de relatie met hun ouders/ opvoeders of moeite hebben met bijvoorbeeld een scheiding. De gezinsbehandeling kan ook in de gezinssituatie plaatsvinden.

 • Systeemtherapie

Systeemtherapie wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht niet op zichzelf staat, maar dat de sociale, relationele en culturele context altijd een rol speelt. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren hebben op het probleem en op alle betrokkenen. In systeemtherapie gaat het over interacties en relaties.