Cliënttevredenheid

Peildatum: APRIL 2024

Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos vindt het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over de hulp die ze hebben ontvangen. Om dit te toetsen voert Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos doorlopend een cliënttevredenheidsonderzoek uit.

Na afloop van de behandeling of de begeleiding worden cliënten gevraagd om anoniem een tevredenheidsvragenlijst in te vullen met betrekking tot hun tevredenheid op het gebied van praktijk de Roos in haar geheel en het functioneren van de specifieke behandelaar met wie de cliënt contact heeft gehad. Zo komt er zicht op de sterke kanten en de verbeterpunten van de praktijk en de desbetreffende behandelaar. Deze gegevens zullen worden gebuikt om de hulpverlening binnen praktijk de Roos verder te optimaliseren.

8,8

Persoonlijke
aanpak

8,8

Kleinschalig en
hulp op maat

8,7

Samenwerking

9,0

Aanbeveling
aan anderen

Regelgeving

De Roos heeft zich verbonden aan de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO). Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de NVO.

Registraties

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Onze medewerkers zijn geregistreerd bij de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en/of in het BIG (Beroepen in de Individuele Zorg) register ingeschreven. Middels de registraties van onze medewerkers garanderen wij een kwaliteit van zorg waarbij vakbekwaamheid en deskundigheid hoog in ons vaandel staan. Lees hieronder meer over de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

ISO Certificering

ISO kwaliteitsnormen zijn ontwikkeld om de praktijk goed te beheren, te leiden en de prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Wanneer een praktijk ISO gecertificeerd is wil dat zeggen dat er voor 100% aan alle eisen voldaan is. Een onafhankelijke externe organisatie, de certificatie-instelling (in ons geval KIWA) toetst dit.

Omdat Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos aan alle kwaliteitsnormen voldoet, heeft KIWA het ISO certificaat 9001 voor het eerst op 1 oktober 2020 aan de praktijk toegekend. Het huidige certificaat is geldig tot juli 2026.

Soms moet het indringend, soms moet het fluisterend