Voor professionals

Shutterstock 1298670799

Mijn client heeft hulp nodig

Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten hebben van bijvoorbeeld; angsten, een trauma, opstandig gedrag thuis en/of op school, onzekerheid, somberheid onrustig, druk of juist teruggetrokken gedrag. We kijken breed naar het probleem en/of klachten en willen graag samen leren begrijpen alvorens te gaan behandelen. Hierbij werken we nauw samen met het gezin en de omgeving. Ons idee is dat we op deze manier samen en duurzaam aan een oplossing kunnen werken. Vanuit deze visie denken we graag mee met andere professionals en of verwijzers.

Hoe kun je verwijzen?
Professionals vanuit de (huis)artspraktijken, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of Bureau Jeugdzorg (BJZ) kunnen, na overeenstemming over de hulpvraag, rechtstreeks een verwijzing sturen naar de praktijk of bellen om een eventuele hulpvraag voor te bespreken. Voor ouders, jongeren en andere professionals geldt dat uiteindelijk een verwijzing vanuit één van bovengenoemde partijen altijd nodig is om de hulp in gang te zetten. Na ontvangst van de verwijsbrief is de aanmelding definitief en zal contact gezocht worden en de hulpverlening in gestart worden.

Acuut hulp nodig?
Je kunt voor alle situaties waarin jongeren acuut hulp nodig hebben of waarvoor een acute beoordeling nodig is, contact opnemen met de Crisisdiensten.

Crisisdienst Jeugd Noord- en Midden-Limburg
Dit team is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar in crisissituaties betreffende kinderen en jongeren woonachtig in Limburg. Telefoonnummer: 043-6045777

Crisisdienst Jeugd Zuidoost-Brabant
Crisis Interventie Team (CIT) Zuidoost-Brabant van Veilig Thuis voert Spoedeisende Zorg voor Jeugd uit.
Het CIT is bereikbaar via telefoonnummer 088-0666987 en cit@vtzob.nl

"Samen aan duurzame oplossingen werken’