Privacyverklaring

Praktijk de Roos is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet haar uiterste best deze actueel en juist te houden. Mocht je desondanks toch iets zien dat niet correct is of heb je suggesties ter verbetering van onze website, laat het ons dan weten via info@praktijkderoos.nl

GEEN AANSPRAKELIJKHEID
Praktijk de Roos spant zich in om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden. We bieden geen garantie voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op deze website of websites waarnaar we doorverwijzen. Praktijk de Roos aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Het is niet toegestaan de inhoud van deze website (inclusief teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken) te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Praktijk de Roos. De inhoud van deze website waarbij een of meer social sharing buttons door Praktijk de Roos zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze website voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen. 

VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Tijdens je contact met Praktijk de Roos, via het bezoek van onze website of via onze (telefonische) helpdesk, verzamelen wij je persoonsgegevens. Dit gebeurt zowel direct (via een verzoek om uw gegevens te mogen registreren en te verwerken) als indirect. Praktijk de Roos gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de in dit privacystatement omschreven doeleinden. Praktijk de Roos neemt bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde de Wet bescherming persoonsgegevens in acht.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met jou in verband kunnen worden gebracht. Het gaat dan om gegevens zoals je naam en adres, maar ook gegevens zoals jouw e-mailadres of welke producten en/of diensten je van Praktijk de Roos afneemt.

TOEZENDEN VAN INFORMATIE
Als je aangeeft dat je per e-mail geïnformeerd wenst te worden over onze producten en diensten, gebruiken wij met jouw toestemming jouw gegevens om je per e-mail te informeren. Je kunt de toestemming voor het verzenden van e-mailberichten ook weer intrekken, waarna je niet langer informatie meer per e-mail van Praktijk de Roos ontvangt.  

LEVEREN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN
Daarnaast hebben wij in sommige gevallen jouw adresgegevens nodig om de door jouw verzochte informatie en/of bestelde producten per post toe te sturen. Voor diensten of producten hebben wij in een aantal gevallen aanvullende gegevens nodig.

GEEN GEBRUIK VAN GEGEVENS DOOR DERDEN
Praktijk de Roos stelt zonder jouw toestemming in geen enkel geval jouw gegevens ter beschikking aan derden. Ook worden jouw gegevens niet verkocht. Praktijk de Roos kan in bepaalde gevallen bij wet worden verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan houden wij ons uiteraard ook aan deze wettelijke verplichting en aan de eisen zoals die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens. 

KLIKGEDRAG EN COOKIES
(ALLEEN VAN TOEPASSING OP BEZOEKERS VAN DE WEBSITE)
Praktijk de Roos verzamelt via Google Analytics geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag van bezoekers. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Dit doen we via cookies. Praktijk de Roos kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van de gebruikerssessie. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Praktijk de Roos haar dienstverlening steeds kan verbeteren. Een deel van jouw IP-adres blijft voor ons anoniem, we kunnen de gegevens dus niet herleiden naar personen of persoonlijke gegevens. We delen onze websitestatistieken niet met Google. Je kunt cookies zelf ook uitschakelen in de browser. 

WEBSITES VAN DERDEN
(ALLEEN VAN TOEPASSING OP BEZOEKERS VAN DE WEBSITE)
Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze website zijn verbonden.

VERWIJDEREN PERSOONSGEGEVENS
Jouw gegevens verwijderen we automatisch uit ons bestand als wij deze niet meer nodig hebben voor onze dienstverlening. Als je verzoekt om verwijdering van jouw gegevens, zullen wij die gegevens in principe vernietigen. Als deze vernietiging consequenties heeft voor onze dienstverlening stellen wij jou daarvan op de hoogte, alvorens tot vernietiging over te gaan.

WIJZIGINGEN
Praktijk de Roos behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit privacystatement geregeld te raadplegen.

VRAGEN
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je contact met ons opnemen via info@praktijkderoos.nl 

''Wij geloven dat iedereen recht heeft
op snelle, werkzame, persoonlijke en
deskundige jeugdhulpverlening''