De Roos   webstite headings 10

Met een brede blik kijken naar de vragen van cliënten betekent ook samenwerken met andere aanbieders en/of hulpverleners. Ons streven is om vanuit diverse werkgebieden met kleine teams samen de vraag van de cliënt op te pakken. Hierbij maken we graag gebruik van de expertise van hulpverleners in andere organisaties als aanvulling op onze eigen kracht als kleine organisatie. Bij complexe vragen vormen we op die manier als het ware een team rondom de cliënt, in het belang van de cliënt.

We breiden onze werkgebieden dan ook langzaam maar zorgvuldig uit onder het motto: groter groeien door klein te blijven.

De Roos   kernwaarden kaarten
Groter groeien door klein te blijven.