De Roos

kinder- en jeugdpraktijk

De Roos is een specialistische praktijk voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) met gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen én voor ouders/opvoeders die vastlopen in de opvoeding. Bij ons werken deskundige en ervaren orthopedagogen, psychologen, gezinsbehandelaren, systeemtherapeutisch werkers, systeemtherapeuten en (vak)therapeuten die je zo goed en snel mogelijk kunnen helpen. Samen met jou onderzoeken we wat er aan de hand is, hoe we je het beste kunnen helpen en welke vorm van hulp het best bij jouw situatie past.

Wij zoeken voortdurend naar behandelmogelijkheden die werkzaam zijn. Een goed voorbeeld hiervan is het bieden van vaktherapeutische hulpverlening, zoals speltherapie en pyschomotorische therapie. Door te doen worden mooie resultaten bereikt. We weten dat je kinderen en jongeren niet los kunt zien van hun ouders/opvoeders. Daarom zullen we vanaf het eerste begin van de hulpverlening onze blik zo breed mogelijk houden. Onze inzet is gericht op samen eerst goed begrijpen en daarna behandelen. In ons aanbod kunnen we ons dus richten op zowel de vragen en klachten van de kinderen, jongeren en de ouders/opvoeders.

We werken en kijken niet alleen maar vanuit jouw vraag en klachten, maar ook naar de opvoeding en wat er binnen het gezin en systeem speelt. Daar proberen we jou en jouw ouders/opvoeders zo goed mogelijk bij te helpen. Dit doen we uiteraard in overleg en dialoog met elkaar. We werken binnen de praktijk, maar bieden ook hulp in de thuissituatie.

Wij bieden kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders ruimte om te groeien door je de spreekwoordelijke hand te reiken tijdens het bewandelen van je levenspad.

Samenwerking en contact met leerkrachten, scholen en andere hulpverleners, zoals gezinscoaches (vanuit CJG) en huisartsen staat daarbij hoog in ons vaandel.

In het kader van goed begrijpen kan het nodig zijn verder (diagnostisch) onderzoek te verrichten naar bijvoorbeeld gedrags- en ontwikkelingsproblemen, de sociaal emotionele ontwikkeling, intelligentie, autisme of anderszins. Daarnaast bieden we  specifieke trainingen aan voor het versterken van sociale vaardigheden, de weerbaarheid en faalangst.

Verder bieden wij een groepstherapie voor adolescenten en jongeren aan. Door afspraken met gemeenten en Praktijk De Roos worden de kosten voor deze specialistische hulpverlening en diagnostisch onderzoek aan kinderen, jeugdigen en ouders/opvoeders vergoed.

Wij geloven in een brede kijk op kinderen, jongeren en hun opvoeding. Onze vaste hulpverlener kijkt samen met jou naar jouw vraag en situatie en welke hulp het best passend is. Daarbij durven we buiten de gebaande paden te gaan waarbij we uitgaan van jouw kracht, vertrouwen, mogelijkheden en kansen die het leven jou te bieden heeft.

 Betrokken

Wij geloven in de kracht van persoonlijk contact. De kracht van een vertrouwd gezicht en oprechte aandacht. Dat mag u van ons verwachten. Andersom verwachten we van ouders ook een grote betrokkenheid bij het kind/de jongere en het traject dat we samen starten. Samen zorgen we voor passende hulp zodat het kind kan opbloeien.

 Creatief

We werken met wetenschappelijk onderbouwde therapievormen, en durven buiten de lijntjes te kleuren. De vraag van het kind/de jongere of de ouder vinden we belangrijker dan het zorgaanbod. Dus als het makkelijker praat tijdens een potje voetbal dan aan tafel, doen we dat gewoon. Eigenzinnigheid is onze kracht, we doen wat werkt!

Vernieuwend

Wij bieden snelle, deskundige, persoonlijke en gespecialiseerde jeugdhulpverlening. Daarbij vinden we het belangrijk mee te groeien met de tijd. We investeren daarom voortdurend in de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden die nog beter tegemoetkomen aan de behoeften van kinderen, jongeren en ouders.

 Kleinschalig

Persoonlijk contact is gebaat bij kleinschaligheid. Dankzij ons compacte team van deskundigen kunnen we persoonlijke zorg bieden die tegelijkertijd zeer gespecialiseerd is. Oftewel: snel de juiste zorg op maat, aansluitend bij de behoeften van het kind en ouders.

Voor iedereen

Binnen de Roos is iedereen welkom: wij willen een praktijk zijn waar een ieder zich thuis kan voelen en tot zijn/haar recht kan komen. Onze overtuiging is dat we alleen op deze wijze kwalitatief goede hulpverlening kunnen bieden.

Samenwerking

Ieder kind groeit op in een omgeving, met ouders/opvoeders, familie, vrienden, leerkrachten, buren, hulpverleners en meer. Samenwerken met iedereen die belangrijk is voor het kind, maakt onze hulp evenwichtiger en sterker. Dat komt de ontwikkeling van het kind/de jongere ten goede.

''Wij geloven dat iedereen recht heeft op snelle, werkzame, persoonlijke en deskundige jeugdhulpverlening''