Diagnostiek
  • Psychodiagnostisch (test)onderzoek
  • Handelsgerichte diagnostiek
  • Proces diagnostiek
  • Psychodiagnostisch (test)onderzoek

Een psychodiagnostisch onderzoek wordt gedaan om sociaal emotionele probelem en/of gedragsproblemen van kinderen en jongeren breed in kaart te brengen. We maken oa. gebruik van verschillende vragenlijsten die de achtergrond van jouw klachten en persoonlijkheid in kaart brengen. Samen met de informatie uit de gesprekken kunnen we je klachten plaatsen in een totaalplaatje. Het doel van het psychodiagnostisch onderzoek is het beter begrijpen van klachten en het geven van adviezen voor verdere behandeling.

  • Procesdiagnostiek

Gedurende je behandeling is er altijd procesdiagnostiek. Samen met je behandelaar probeer je emoties, gedrag en patronen te herkennen, te benoemen en te duiden, soms te classificeren. 

  • Handelingsgerichte diagnostiek

Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) richt zich op kenmerken en onderzoeksvragen van probleemgedrag maar juist ook op positieve aspecten en beschermende (protectieve) factoren van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Het gaat hierbij om diagnostiek voor de hulpverlening, die zich richt op het oplossen van een problematische opvoedingssituatie. Deze vorm van diagnostiek verloopt systematisch volgens vijf fasen: intake, strategie, onderzoek, integratief beeld, aanbeveling en advisering.