Individuele behandeling

Dit zijn de mogelijkheden voor individuele behandelingen binnen Praktijk de Roos (in sommige gevallen is een combinatie van behandelingen mogelijk):

 • Individuele gesprekstherapie
 • Acceptance Commitment Therapie (ACT)
 • EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing
 • Ervaringsdeskundigheid
 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
 • Psychotherapie
 • Individuele gesprekstherapie

Dit zijn individuele gesprekken met uw kind/jongere en de therapeut om samen te zoeken naar de factoren die de problemen beïnvloeden en het vinden van manieren om daar verandering in aan te brengen.

 • Acceptance Commitment Therapie (ACT):

ACT Acceptance and Commitment Therapy is een behandelmethode gericht op leren op een flexibele manier om te gaan met obstakels die je tegenkomt en investeren in dingen die je echt belangrijk vindt. Het doel van ACT is niet zozeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit en veerkracht. Bij ACT wordt veel gewerkt met metaforen en oefeningen, om zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende vaardigheden te ontwikkelen.

 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

  EMDR is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. Bij EMDR worden traumatische herinneringen eerst geactiveerd en dan gecombineerd met een afleidende taak zoals oogbewegingen. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd. Het doel van EMDR is om herinneringen aan nare gebeurtenissen te ontdoen van hun negatieve emotionele lading. Daardoor kunnen ook de klachten verdwijnen die samenhangen met deze herinneringen.

 • Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen werken vanuit de herstelondersteunende gedachte en vanuit hun eigen ervaringen. Ervaringsdeskundigen helpen je met belemmeringen of kwetsbaarheden om te gaan, naar de toekomst te kijken en te groeien naar steeds meer zelfstandigheid. Ze bieden vooral een luisterend oor en proberen situaties bespreekbaar te maken.

 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT):

  De cognitieve gedragstherapie is een behandelmethode die focust op denkpatronen of denkschema’s. Hoe kijk je naar jezelf, naar de wereld, naar relaties? Cognitieve gedragstherapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoel en gedrag. In deze therapie wordt samen onderzocht of die negatieve manier van denken wel helemaal klopt. De behandelaar gaat op zoek naar denkfouten en daagt ze uit aan de hand van concrete opdrachten waarmee je thuis aan de slag gaat.
 • Psychotherapie:

  Cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht en niet uitsluitend symptoom- of klachtgericht. Cliëntgerichte psychotherapie helpt de cliënt emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis te verwerken. Het is gericht op duurzame persoonlijkheidsverandering, waarbij het gaat om een proces van groei en ontwikkeling.