Trainingen en Groepsbehandelingen
  • SOVAplus
  • Ster training
  • Supportgroep
  • Sovaplus

Door middel van individuele en groepsgerichte coaching worden de kinderen versterkt in hun sociale vaardigheden en het omgaan met tegenslagen. De nadruk ligt op het creëren van een positief denkpatroon en het versterken van de eigenwaarde. Dit zorgt voor een groei in het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Tevens wordt er gewerkt aan het tot stand brengen van een positieve gedragsverandering, zodat het kind stevig leert staan in de sociale omgeving. In een ontspannen sfeer zal de theorie op een creatieve manier gecombineerd worden met het in praktijk brengen van hetgeen geleerd is. De opzet van de SOVAplus training stimuleert het ontstaan van een hechte groep, waarin kinderen leren om op een open manier hun gevoelens te delen, elkaar te steunen en van elkaar te leren. De SOVAplus training gaat dan ook verder dan het alleen aanleren van sociale vaardigheden.

  • Ster training

Wanneer je vaak geneigd bent negatief te denken over jezelf of jouw leven, kun je daar verdrietig, boos of onzeker van worden. De STER-training kan jou helpen om deze gevoelens te doen verminderen en om te leren positiever over jezelf en jouw leven te denken. Daarnaast leer je hoe je op een goede manier problemen kunt oplossen, jezelf kunt presenteren en om kunt gaan met tegenslagen of pestgedrag. Je zelfvertrouwen, weerbaarheid en zelfbeeld zullen door de training vergroot worden.

  • Supportgroep

Deze groep is een groep voor en door jongeren die kampen met depressief, angstig, teruggetrokken gedrag en psychosomatische klachten. Het doel van deze groep is door supportive te zijn de klachten te laten verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • het delen van ervaringen en verhalen 
  • het leren van vaardigheden leren in het omgaan met moeilijke situaties
  • exposure: het stap voor stap aangaan van moeilijke situaties
  • psycho-educatie: inzicht te geven in innerlijke problematiek door middel van uitleg

Niet alleen de jongere en de adviezen vanuit de therapeut (psycholoog en/of orthopedagoog) spelen een rol in deze therapie, maar alle groepsleden. Omdat alle deelnemers hun eigen inbreng, levensgeschiedenis en problemen meebrengen, reageren zij ieder op een eigen specifieke wijze op de ander hetgeen voor iedereen een zeer actief en leerzaam proces kan zijn.

Met het gegeven dat de therapie plaatsvindt in en met een groep, werkt iedereen wel aan zijn of haar eigen problemen. Wanneer een jongere voldoende versterkt is, erkenning heeft gekregen en een positief leerproces heeft doorgemaakt kan hij of zij de behandeling afsluiten. De hoeveelheid sessies is dan ook persoonsgebonden.

De bijeenkomsten hebben een vaste structuur waarbij de jongeren samen met de behandelaren bepalen welke thema's aandacht behoeven waarbij er altijd ruimte is om in te gaan op situaties die zich voordoen. Bij voldoende deelname wordt de groep gestart en begeleid door 2 behandelaren.