Werkwijze

Informatie en afspraak

De praktijk is voor vragen en aanmeldingen iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 11:30uur – 12:30uur  en tussen 13:00uur-14:00uur.

Telefoonnummer 0475-475558 (locatie midden Limburg) en 077-4009255 (locatie noord Limburg)

Wilt u op andere momenten met ons in contact komen dan vragen wij u om ons te benaderen via het contactformulier op de website of onze voicemail in te spreken. Wij zullen dan binnen 5 werkdagen contact met u opnemen.

Verwijsbrief

Om een eerste afspraak te maken heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of het Centrum Jeugd en Gezin. Een bepaling jeugdhulp vanuit Bureau Jeugdzorg is ook mogelijk.

Intake

Om te begrijpen wat er aan de hand is en welke hulp nodig is, is er eerst een uitgebreide telefonische intake nodig. Deze vindt altijd plaats binnen 5 werkdagen. Vervolgens volgen er na de telefonische intake één á twee intakegesprekken met ouders/ opvoeders en/ of kind of jongere plaats. Na de intakegesprekken volgt er een advies voor behandeling of eventueel (kort) nader diagnostisch onderzoek. Het kan echter ook zo zijn dat ouders eenvoudige opvoedingsadviezen krijgen en een behandeling niet noodzakelijk is. De intakefase wordt dan afgerond met opvoedingsadviezen en een positieve afsluiting.

Behandeling

Bij minder ernstige problemen die sinds kort bestaan volstaat vaak een beperkt aantal gesprekken. Dit is kortdurende Psychologische en Orthopedagogische behandeling, ook wel basis generalistische hulp genoemd (BGGZ). Bij ernstige problemen die langer dan zes maanden bestaan en samenhangen met de gezinsdynamiek, is specialistische en intensieve en /of langdurige behandeling nodig (SGGZ). Na de intake en het (kortdurend) diagnostisch onderzoek stellen wij een behandelplan op. In het behandelplan geven wij aan wat er aan de hand is, wat de mogelijke oorzaken zijn, hoelang het gaat duren (de prognose), doen we een voorstel voor behandeling en eventueel nader diagnostisch onderzoek. Indien er behandeling geadviseerd wordt stellen we concrete doelen op waaraan gezamenlijk gewerkt gaat worden.

Wachttijden

Kinder- en jeugdpraktijk de Roos streeft zonder wachttijden te werken, teneinde de hulpverlening direct/ zo snel mogelijk kan starten na aanmelding. Na de aanmelding zal er binnen 5 werkdagen een telefonische intake plaatsvinden.

Multidisciplinaire aanpak

Binnen onderzoek en behandeling maken wij gebruik van multidisciplinair overleg (mdo). Meerdere deskundigen van de Roos bekijken de problemen en onderzoeksvragen, zodat u zo goed mogelijk geholpen kunt worden. Multidisciplinair overleg kan ook buiten de Roos plaatsvinden, waarbij er samenwerking gezocht wordt met leerkrachten, intern begeleiders op scholen, huisartsen, gezinscoaches en andere professionals.

Vergoedingen

De praktijk heeft overeenkomsten afgesloten met de Midden- en Noord Limburgse gemeenten, waardoor de kosten voor hulpverlening aan het kind, jongere, ouders/ opvoeders en/ of gezin vergoed worden. Een officiële verwijzing vanuit Centrum Jeugd en Gezin (CJG), de huisarts of Bureau Jeugdzorg is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor het vergoed krijgen van de jeugdhulp.

Regelgeving

De Roos heeft zich verbonden aan de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO). Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de NVO.

Lees hier mee over de NVO

Klachten

Voelt u zich niet juist behandeld, bent u niet tevreden over de geboden hulp (kortom: heeft u een klacht) of vindt u dat er iets beter kan in de geleverde zorg, schroom dan niet om dit aan ons kenbaar te maken. Op verschillende manieren kan een klacht gemeld en in behandeling worden genomen (zie hiervoor het document klachtenregeling).

Lees hier meer over onze klachtenregeling

Klachtenregeling

Flyer klachtenloket

Vertrouwenspersoon

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Kinder- en Jeugdpraktijk De Roos.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Kinder- en Jeugdpraktijk De Roos, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Kinder- en Jeugdpraktijk De Roos.
Zo bereik je het AKJ:
• Bel naar 088 – 555 1000
• Mail naar info@akj.nl
• Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.