Wachttijd

Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos streeft zonder wachttijden te werken, teneinde de hulpverlening direct kan starten na aanmelding. Er zal binnen 5 werkdagen contact worden gezocht voor een korte telefonische intake, waarmee de intakeprocedure van start gaat.

Is er sprake van een crisissituatie ten tijde dat de cliënt nog op onze wachtlijst staat dan verwijzen wij de cliënt en zijn/haar opvoeders door naar de huisarts/huisartsenpost. Daarnaast is er de mogelijkheid om te bellen met de Crisis Hulp Jeugd (CHJ). Dit team is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar voor crisissituaties betreffende kinderen en jeugdigen woonachtig in Limburg. Telefoonnummer CHJ: 043-6045777

Wachttijden: peildatum sept 2023

 

 

Aantal weken vanaf telefonische

intake tot 1e behandelcontact

Midden-Limburg Noord-Limburg Regio Eindhoven / Valkenswaard
 

GGZ behandeling generalistisch

 

6 – 8

 

3 – 4

 

3 – 4

 

GGZ behandeling specialistisch

 

6 – 8

 

3 – 4

 

3 – 4

 

GGZ diagnostiek

 

6 – 8

 

3 – 4

 

3 – 4

 

Begeleiding individueel

 

6 – 8

 

3 – 4

 

3 – 4

 

Jeugdhulp- behandeling individueel

 

6 – 8

 

3 – 4

 

3 – 4