Vacatures

Vacature: Leidinggevende Primair Proces (m/v)


 • Voor 24 – 32 uur per week.
 • Beschikbaarheid: zo snel mogelijk.

Over ons.

Kinder en Jeugdpraktijk de Roos is in 2000 begonnen als een kleine behandelpraktijk en is uitgegroeid tot een specialistische praktijk voor kinderen, jeugdigen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en voor ouders met opvoedingsvragen en -problemen. We behandelen ook gezins- en systemische problematiek. Bij ons werken, verdeeld over twee teams in noord en midden Limburg, orthopedagogen, psychologen, ambulante gezinsbehandelaren en therapeuten. De leidinggevende primaire proces, regiebehandelaar en ondersteunend personeel werken team overstijgend. Naast individuele behandeling en (gezins)behandeling verrichten wij ook specialistisch (diagnostisch) onderzoek naar bijvoorbeeld gedrags- en ontwikkelingsproblemen en systeemproblematiek. Er wordt nauw samengewerkt met huisartsen, gezinscoaches en andere betrokken hulpverleners uit het werkveld van de jeugdhulp. Bovendien zijn de persoonlijke aandacht, eigenaarschap, klein maar gespecialiseerd, creativiteit en een gerichte focus op een snelle, werkzame, laagdrempelige en deskundige gespecialiseerde jeugdhulp essentiële kernwaarden waarlangs het primaire proces en de bedrijfsvoering verloopt.

Functiebeschrijving.

 • Werkt onder verantwoordelijkheid van de directeur en geeft leiding aan de behandelaren en het overige personeel, behoudens de regiebehandelaren.
 • Houdt zich op de hoogte van relevante management ontwikkelingen, vertaalt dit naar het eigen vakgebied en adviseert de directeur over verbeteringen ten aanzien van de voorwaarden die nodig zijn om de kwaliteit van de behandeling te kunnen waarborgen.
 • Stimuleert een prettige werksfeer, het nemen van eigenaarschap en zelfregulering binnen de teams.
 • Creëert een open cultuur binnen teams waarin conflicten en knelpunten vroegtijdig worden gesignaleerd en op constructieve, innovatieve wijze worden opgelost en creëert de randvoorwaarden en faciliteiten voor een gunstig werk een leerklimaat binnen de teams.
 • Kan wisselen van stijl en gedrag om bewustwording bij anderen te realiseren in het kader van verdere professionele ontwikkeling.
 • Stimuleert interne afstemming en team overstijgende samenwerking en onderhoudt actief de verbinding tussen verschillende disciplines.
 • Voert het goedgekeurde jaarplan uit, verzorgt de kwartaalrapportages, draagt zorg voor de kwaliteit en de voortgang van gestelde doelstellingen, bewaakt de uitvoering van de kwaliteit management systeem en het proces van de audit.
 • Initieert en neemt deel aan relevante overleg- en samenwerkingsvormen met instanties.
 • Evalueert naleving en resultaten van de teams, (gewijzigd) beleid en instrumentarium, signaleert verbeteringsmogelijkheden en werkt deze uit.
 • Rapporteert periodiek over het budget, de productie van het werk en andere relevante gerelateerde onderwerpen.
 • Draagt zorg voor de personele bezetting van de teams volgens de begrote formatie, bewaakt verzuim en verlof, en overlegt maandelijks hierover met de directie. Zorgt in algemene zin voor de operationele uitvoering van het personeelsbeleid voortkomend uit directie en management doelstellingen.
 • Draagt zorg voor afhandeling van interne en externe klachten en rapporteert hierover aan de directie.

Functie-eisen.

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau met managementervaring.
 • Kennis van trends en ontwikkelingen op het vakgebied, zoals zelfregulerende teams en het stimuleren van empowerment en eigenaarschap.
 • Kennis van relevante wet en regelgeving zoals de ISO NEN, CAO en arbeidsrecht.
 • Kennis van verschillende managementtechnieken en -stijlen.
 • Ervaring binnen de jeugdhulp is een pré.

Arbeidsvoorwaarden.

 • Inschaling conform CAO jeugdzorg. Maximaal 6443,60 bruto op fulltime basis per maand, afhankelijk van opleiding en werkervaring.
 • Eindejaarsuitkering van 8,3% en vakantiegeld van 8% per jaar.
 • Tegemoetkoming reiskosten woon/werkverkeer en vergoeding van dienstreizen.
 • Indiensttreding onder voorwaarde van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Overige arbeidsvoorwaarden: zie CAO Jeugdzorg 2020.

Sollicitatieprocedure.

 • Stuur je motivatiebrief en CV vóór 20 november 2020 naar: directie@praktijkderoos.nl. De eerste ronde gesprekken vinden plaats in week 48 en 49.
 • Informatie kun je inwinnen bij de directeur Dhr. drs. R.G.M. Derks (06-41369065), of via de mail directie@praktijkderoos.nl.
 • Informatie Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos vind je op www.praktijkderoos.nl.
 • Referenties worden ingewonnen.