Privacyverklaring

Privacyverklaring Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos

Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klik hier voor de privacyverklaring van Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos:

Privacyverklaring Kinder- en Jeugdpraktijk De Roos_

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@praktijkderoos.nl