Onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek

Om gedragsproblemen-, leerproblemen- en de intelligentie te onderzoeken verrichten wij psychodiagnostisch onderzoek; bestaande uit onder andere gesprekken, vragenlijsten, tests en observaties. Psychodiagnostisch onderzoek kan tevens worden ingezet om te bekijken of er sprake is van een stoornis, waarna er (indien gewenst/noodzakelijk) ook een diagnose kan worden gesteld. De resultaten van het onderzoek geven niet alleen de oorzaken van het gedrag weer, maar brengen ook mogelijke oplossingen en behandeladviezen in beeld.