Onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek

Om gedragsproblemen-, leerproblemen- en de intelligentie te onderzoeken verrichten wij psychodiagnostisch onderzoek; bestaande uit onder andere gesprekken, vragenlijsten, tests en observaties. Psychodiagnostisch onderzoek kan tevens worden ingezet om te bekijken of er sprake is van een stoornis, waarna er (indien gewenst/noodzakelijk) ook een diagnose kan worden gesteld. De resultaten van het onderzoek geven niet alleen de oorzaken van het gedrag weer, maar brengen ook mogelijke oplossingen en behandeladviezen in beeld.

De praktijk verricht geen dyslexie- en dyscalculie onderzoek.