Registraties

Onze medewerkers zijn geregistreerd bij de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) (verder uitgewerkt in het document SKJ) en/of in het BIG (Beroepen in de Individuele Zorg) register ingeschreven. Middels de registraties van onze medewerkers garanderen wij een kwaliteit van zorg waarbij vakbekwaamheid en deskundigheid hoog in ons vaandel staan.

Lees hier meer over de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

SKJ registratie