Cliënttevredenheid

Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos vindt het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over de hulp die ze hebben ontvangen. Om dit te toetsen voert Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos doorlopend een cliënttevredenheidsonderzoek uit. Na afloop van de behandeling of de begeleiding worden cliënten gevraagd om anoniem een tevredenheidsvragenlijst in te vullen met betrekking tot hun tevredenheid op het gebied van praktijk de Roos in haar geheel en het functioneren van de specifieke behandelaar met wie de cliënt contact heeft gehad. Er wordt een gemiddelde tevredenheidswaardering berekend voor zowel de praktijk als de behandelaar. Zo komt er zicht op de sterke kanten en de verbeterpunten van de praktijk en de desbetreffende behandelaar. Deze gegevens zullen worden gebuikt om de hulpverlening binnen praktijk de Roos verder te optimaliseren.

Resultaten augustus 2017 t/m juli 2019

Wachttijd                                      8.8
Algemene waardering                8,8
Aanbevelen aan anderen           9,0
Contact met behandelaar          9,1