Kwaliteit

Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos hecht veel waarde aan het leveren van kwalitatief goede zorg. Dit proberen wij te waarborgen door zowel interne als externe audits (toetsingen). Tevens zijn al onze medewerkers goed geschoold en geregistreerd in het kwaliteitsregister. Er wordt daarnaast veel waarde gehecht aan de mening van onze cliënten. Deze mening wordt in kaart gebracht middels ons cliënttevredenheidsonderzoek en de resultaten hiervan worden meegenomen om de kwaliteit binnen de praktijk te optimaliseren. Tevens is er een cliëntenraad met als doel de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten te behartigen.

Tot slot beschikt Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut:

Kwaliteitsstatuut Praktijk de Roos