Pedagogische ouderbegeleiding / opvoedingsondersteuning

Ondersteuning van ouders bij al hun opvoedingsvragen. Samen met ouders wordt gekeken naar de opvoedingsproblematiek en wordt er gezocht naar oplossingen die de problemen weer hanteerbaar maken. Afhankelijk van de wensen en de behoeften van de ouder(s) vindt de opvoedingsondersteuning plaats binnen de praktijk of in de gezinssituatie (thuisbegeleiding). Voorbeelden van opvoedingsvragen zijn: Hoe kan ik ervoor zorgen dat het gedrag van mijn kind verbetert of dat mijn kind op tijd naar bed gaat en luistert? En hoe begeleid ik mijn kind bij zijn of haar angsten?