Groepstherapie voor adolescenten

Met regelmaat biedt de praktijk een groepspsychotherapeutische behandeling voor jongeren. In deze groepstherapie kunnen jongeren met diverse klachten zich aansluiten om hun ervaringen, tegenslagen, maar ook hun zorgen te delen met andere jongeren. Niet alleen de jongere en de adviezen vanuit de therapeut (psycholoog en/of orthopedagoog) spelen een rol in deze therapie, maar alle groepsleden. Omdat alle deelnemers hun eigen inbreng, levensgeschiedenis en problemen meebrengen, reageren zij ieder op een eigen specifieke wijze op de ander hetgeen voor iedereen een zeer actief en leerzaam proces kan zijn. Met het gegeven dat de therapie plaatsvindt in en met een groep, werkt iedereen wel aan zijn of haar eigen problemen. Wanneer een jongere voldoende versterkt is, erkenning heeft gekregen en een positief leerproces heeft doorgemaakt kan hij of zij de behandeling afsluiten. De hoeveelheid sessies is dan ook persoonsgebonden.