De STER-training (groepsbehandeling)

In de STER- training ga je op een interactieve-, creatieve- en speelse wijze op zoek naar de ster in jezelf. Je gaat samen met andere kinderen op zoek naar de sterke kanten in jezelf en jouw gezin. Wanneer je vaak geneigd bent negatief te denken over jezelf of jouw leven, kun je daar verdrietig, boos of onzeker van worden. De STER-training kan jou helpen om deze gevoelens te doen verminderen en om te leren positiever over jezelf en jouw leven te denken. Daarnaast leer je hoe je op een goede manier problemen kunt oplossen, jezelf kunt presenteren en om kunt gaan met tegenslagen of pestgedrag. Je zelfvertrouwen, weerbaarheid en zelfbeeld zullen door de training vergroot worden.