Resultaten onderzoek Universiteit Maastricht

In de afgelopen maanden heeft Praktijk de Roos deelgenomen aan een wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Maastricht. Het betrof een exploratief onderzoek gericht op de relatie tussen Theory of Mind (ToM) en het gedrag van kinderen tussen de acht en twaalf jaar oud met een traject binnen de GGZ. ToM is het vermogen om te beseffen dat andere personen gedachten in hun hoofd hebben die hun gedrag bepalen. Om deze reden is ToM een belangrijke factor binnen de sociale interactie en wellicht een voorspeller van gedrag.

Het onderzoek heeft zich beziggehouden met het in kaart brengen van de verbanden tussen ToM, ADHD-gedrag, (sociaal) angstig gedrag en verschillende vormen van agressief gedrag. Resultaten tonen meerdere negatieve verbanden tussen ToM en (sociale) angst aan evenals verbanden tussen angstig, agressief en ADHD-gedrag. Hieruit kan worden opgemaakt dat kinderen die lager scoren op ToM vaardigheden, dus doorgaans over minder sociaal begrip beschikken of meer denkfouten maken, meer angstig gedrag laten zien. Verder wordt onder andere gezien dat kinderen die meer depressief en impulsief gedrag laten zien, ook meer agressief gedrag laten zien. Bovendien heeft het onderzoek aangetoond dat er op meerdere gebieden grote verschillen in de antwoorden van ouders en kinderen zitten. Deze verschillen kunnen vele oorzaken hebben, maar bevestigen nogmaals het belang om zowel de mening van het kind alsook die van ouders mee te blijven nemen.

Naast het verbreden van de huidige kennis over de relatie tussen ToM en het gedrag van kinderen, bieden de resultaten uit dit kleinschalige onderzoek vernieuwende inzichten voor diagnostisch onderzoek en behandelingen. Daarnaast geeft het huidige onderzoek aanleiding voor toekomstig uitgebreider onderzoek.

Wij bedanken alle ouders en kinderen voor hun deelname!

Met vriendelijke groet,

Het team van Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos
Het onderzoeksteam van Universiteit Maastricht

Terug naar nieuws