Op naar de WISC-V

Op naar de WISC-V

Bij Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos komt regelmatig de vraag binnen voor een (uitgebreid) psychodiagnostisch onderzoek om o.a. te achterhalen waar de sterke- en minder sterke kanten van een kind of jongere liggen. Afname van een intelligentietest is vaak een onderdeel van dit onderzoek.  Dit werd voorheen altijd gemeten middels de WISC-III die bij vele ouders en verwijzers ook bekend is.

Van WISC-III naar WISC-V

Inmiddels is er echter een nieuwe versie uitgekomen namelijk de WISC-V, die afgenomen kan worden bij kinderen en jongeren tussen de 6 en 17 jaar oud. In deze nieuwe versie zijn vele aanpassingen doorgevoerd. Zo is de verbale- en perfomale intelligentie geschrapt, omdat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat dit niet correspondeerde met het functioneren van een kind.  Het doen van uitspraken over bijvoorbeeld een disharmonisch profiel of een verbaal-performaal kloof is dus verouderd.  In de afgelopen jaren is er in de wetenschap veel onderzoek gedaan naar de meetmethoden van intelligentie. De WISC-V baseert zich op het Cattell-Horn-Carroll model (het CHC-model).

Het CHC-model 

Het CHC-model  splitst de intelligentie onder andere op in vloeiende intelligentie en gekristalliseerde intelligentie. Vloeiende intelligentie is het probleem oplossend vermogen. Deze intelligentie is aangeboren en dus niet afhankelijk van bijvoorbeeld cultuur. Gekristalliseerde intelligentie bestaat uit de kennis die iemand heeft opgedaan op school en in het dagelijks leven, deze is dus cultuurspecifiek en is aangeleerd. Schoolprestaties zijn vooral afhankelijk van deze laatste vorm van intelligentie (Resing, Bleichrodt, Drenth, & Zaal, 2012). Dit vernieuwde model meet dus een breder scala aan vaardigheden, waardoor er ook uitgebreidere intelligentieprofielen naar voren komen. Naast de vloeiende- en gekristalliseerde intelligentie worden onderstaande acht  vaardigheden benoemd in het model:

  1. Kwantitatieve kennis is het vermogen om kwantitatieve begrippen (bv. hoeveelheid, grootte, lengte, volume, oppervlakte, gewicht) te begrijpen en te hanteren;
  2. Schoolse vorderingen;
  3. Het korte termijn geheugen is het vermogen om informatie voor korte tijd te onthouden en te gebruiken;
  4. Visuele informatieverwerking is het vermogen om visuele informatie te verwerken en te analyseren;
  5. Auditieve informatieverwerking is het vermogen om auditieve informatie te verwerken en te analyseren;
  6. Het lange termijn geheugen is het vermogen om informatie voor langere tijd te onthouden en terug te halen;
  7. Verwerkingssnelheid is de snelheid waarmee je informatie verwerkt;
  8. Reactiesnelheid.

De WISC-V

De schoolse vorderingen, het lange termijn geheugen en de reactiesnelheid kunnen niet gemeten worden middels de WISC-V, alle overige punten wel. Deze worden samengevoegd in 5 primaire indexscores namelijk:

–          Verbaal Begrip Index

–          Visueel Ruimtelijk Index

–          Fluïd Redeneren Index

–          Werkgeheugen Index

–          Verwerkingssnelheid Index

Deze nieuwe manier van het kijken naar intelligentie zal even wennen worden, maar lijkt een verbeterde  manier te zijn om ook delen van de intelligentie te meten die minder school-gerelateerd zijn. Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos gaat graag mee met de nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en zal daarom vanaf 1 februari 2019 WISC-V afnames aanbieden.

Bronnen:

Resing, W.C.M., Bleichrodt, N., Drenth, P.J.D. & Zaal, J.N. (2012).

Pearson academie

Terug naar nieuws