deRoos - Kinder- en Jeugdpraktijk

Welkom! Wij vertellen graag onze missie

Wij bieden laagdrempelige, eigentijdse en persoonlijke deskundigheid vanuit een psychologisch kader aan kinderen, jeugdigen en opvoeders waarbij we de focus leggen op gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen.

En onze visie

Wij geloven dat iedereen recht heeft op snelle en goede hulpverlening die gekenmerkt wordt door maximale deskundigheid in een team van een:
- Orthopedagoog Generalist NVO;
- Gz-psycholoog;
- Orthopedagoog en Psycholoog kinder- en jeugd;
- Gezinsbegeleider;
- Creatief-, spel- en motorisch therapeut.

Hierbij streven we naar constante persoonlijkheid, kwaliteit, zorgvuldigheid en vernieuwing.Aangezien we het belang van samenwerking groot vinden willen we dicht in de buurt van huisartsen, psychiater, scholen en gezondheidscentra gesitueerd zijn, echter niet verbonden. Indien er voldoende vraag is en behoefte kan het concept verbreed worden en toegepast worden in gebieden waar behoefte bestaat aan bovenbeschreven kenmerken van hulpverlening. Ons personeel bieden we een geborgen, openlijke en aangename werksfeer.